Wie zijn wij

ASF: Amersfoortse sportfederatie 

De ASF is het overkoepelende samenwerkingsverband van ruim 100 sportverenigingen in Amersfoort. De leden van de ASF zijn sportverenigingen die aangesloten zijn bij een sportbond. Die sportbonden zijn weer aangesloten bij NOC*NSF. Verenigingen die niet zijn aangesloten bij een sportbond kunnen zich als buitengewoon lid aansluiten.

Doelstellingen ASF:

  • Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de sportverenigingen
  • Het bevorderen van de sport in Amersfoort

 

De ASF werkt nauw samen met de gemeente en de SRO. Op hoofdlijnen zien de rollen van de drie partijen er als volgt uit. De ASF en de gemeente meer op beleidsniveau en de SRO (in samenwerking/overleg met ASF) meer op uitvoeringsniveau.

 

Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft in haar sportbeleid ‘Amersfoort F!t’ de volgende ambities geformuleerd:

  1. Zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen
  2. Sterke, brede sportverenigingen die de ruimte krijgen
  3. Efficiënt en effectief gebruik van sportvoorzieningen
  4. Sportinclusief denken

De gemeente Amersfoort ondersteunt de versterking van de relatie tussen onderwijs en sport omdat daarmee ook de jeugd die niet aan sport doet kan worden bereikt. Zo worden zoveel mogelijk Amersfoorters gestimuleerd om te gaan sporten en bewegen. De gemeente ondersteunt dan ook de integrale benadering van de schoolsportkampioenschappen waarmee de Amersfoortse sportverenigingen effectiever onder de aandacht worden gebracht van de schooljeugd en de schoolsportkampioenschappen onderling worden verbonden. De gemeente heeft daarom opdracht gegeven aan SRO samen met ASF en de verenigingen met dit plan van start te gaan.

 

Buurtsportcoaches

De Buurtsportcoaches (onderdeel van SRO) voeren het sportbeleid van de gemeente uit. Daarnaast adviseren ze vanuit hun ervaring de gemeente in het kader van het ontwikkelen van dit beleid. In hun dagelijkse werk maken ze sporten mogelijk voor iedereen. Ze zijn met allerlei sportactiviteiten te vinden op school, de sportvereniging of in de buurt. Dat is goed nieuws, want sporten is gezond én leuk. De coaches stimuleren het sporten en bewegen van alle inwoners van Amersfoort, én in het bijzonder voor iedereen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Zoals kwetsbare jongeren, kinderen met een beweegachterstand of kinderen uit gezinnen die geen geld hebben om te sporten. Zo wordt sporten mogelijk voor iedereen!

close